آسمان شب

گاوين هفرنان و ارون محمدويچ دو عكاس پرتلاش هستند كه در سفرى 150 هزار مايلى به مناطق بكر شمال آمريكا يكى از زيباترين مجموعه عكسهاى آسمان شب را به ثبت رسانده اند. هدف از طى اين مسير طولانى مشخص بوده؛ گريز از آلودگى نورى در مناطقى كه هيچ تماسى با نور مصنوعى وجود ندارد. آنان در سفر طولانى در 500 مكان مختلف، آسمان زيباى شب را فريم به فريم عكاسى كرده اند.


نظر بدهید