مهران مدیری

Share

مهران مدیری

به نظرم هرچه دانش آدم بیشتر باشد،
شوخ تر می شود.
برای آنکه بیشتر می فهمد که زندگی
اساسا جدی نیست….
مهران مدیری
عكس:محمد توكلي


نظر بدهید