Share

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
/ جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها
/ حافظ / عكس:محمد توكلي


نظر بدهید