آلبوم را مرور کن نمایشگاه

اگر از من بپرسند که بهترین عکس هایت کدامند ، جوابی ندارم چون تک تک فرم هایی که گرفته ام را دوست دارم . با آنها خندیدم ، گریه کردم و بزرگ شدم با آدم های درون قاب ها و حوادث و لوکیشن ها زندگی کردم . اما بعضی از این آثار معرف سبک کاری من هستند شما را به دیدنشان دعوت میکنم...
محمد توکلی