بغض غروب هرمزگان شکستنی است

بغض غروب هرمزگان شکستنی است
دیروز اشک بازیگوشی کرد و برای آن آبی آسمان باران شد .آسمان این شهر ، بغض نشکسته تاریخ است ، یک تلنگر کافی است تا همه تن ابر شود ، سال ها شکیبایی آسمان نجیب این شهر که تنها هیاهیو موج خلیج، همدم روزهای تنهایی اش است . آرزوهای دخترکان خلیج به امید باران شدن روزهای خاکستری هرمزگان به آسمان می رود . آسمان دل این دخترکان ابری است. بندر عباس/ عکس ها: محمد توکلی

عکس های بیشتر


نظر بدهید