عکاسی خبری هميشه هيجان انگيز هست ، سوژه هايي مقابل دوربينت قرار مي گيرند كه يك تاريخ رو پيش رو دارند چه سيستمداران چه هنرمندان و چه عامه مردم . همه ما نسلي هستيم كه در اين مقطع زماني كنار هم فرصت زندگي پيدا كرده ايم . و عكاسي خبري بهترين فرصت براي ثبت تاريخ است تاريخي كه تحريفي برايش نيست … عکس:محمد توکلی

عکس های بیشتر


نظر بدهید