وبلاگ محمد توکلی جهان عکاسی
  بایگانی آرشیو ها برای دختران معصوم

آتنايي كه فقر فرهنگي پاييزش كرد

وقتي فرياد هاي معصومانه ات را كسي نشنيد ،شرافت و انسانيت شرم مي كند كه ديگر روي زمين بماند و هنوز هستند كساني كه مي گويند هيس دخترها فرياد نمي زنند و اگر معصوم باشي و نجيب مرد ها به گناه نمي افتند … قانون هايي كه گرسنگان جنسي را همچون مردگان متحرك به خيابان […]

بیشتر بخواند