وبلاگ محمد توکلی جهان عکاسی
  بایگانی آرشیو ها برای کودک

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها / حافظ / عكس:محمد توكلي

بیشتر بخواند